Kontakt

VVV Waterland van Friesland

Hoofdkantoor:

Midstraat 99
8501 AH Joure
Tel. +31 (0) 513 - 416030
info@waterlandvanfriesland.nl

VVV

Balk

Van Swinderenstraat 8

bij It Bûterhûs

+31 (0)6 - 12 86 50 18

Bolsward

Wipstraat 6

bij It Gysbert Japicxhûs

+31 (0)515 - 57 77 01

Gaasterland

De Brink 4 Oudemirdum

bij Mar en Klif

+31 (0)514 - 57 17 77

Heeg

Harinxmastrjitte 36

bij Speel en Beleef Heeg

+31 (0)515 - 44 24 64

IJlst

Geeuwkade 4

bij Martin de Groot Fotografie

+31 (0)515 - 53 18 18

Joure

Midstraat 99

bij Museum Joure

+31 (0)513 - 41 60 30

Koudum

Hoofdstraat 10

bij Boekhandel Muizelaar

+31 (0)514 - 52 12 94

Langweer

Buorren 26

in het centrum

+31 (0)513 - 49 91 00

Lemmer

Nieuwburen 1

bij Museum Lemmer

+31 (0)514 - 53 45 50

Makkum

Suderseewei 11

bij Taxicentrale van der Bles

+31 (0)6 - 55 78 49 59

Sloten

Heerenwal 48

bij Museum Sloten

+31 (0)514 - 53 15 41

Sneek

Kleinzand 16

bij het Fries Scheepvaart Museum

+31 (0)515 - 75 06 78

Stavoren

Stationsweg 7

bij de veerboot

+31 (0)514 - 68 24 24

Terherne

Koailân 2

bij het Kameleon Botenstation

+31 (0)566 - 68 99 10

Workum

Noard 17

bij Het Boekhuis

+31 (0)515 - 54 13 14