vast en vrij
in waterland

de ankerplaatsen van marboei

Elk jaar werden het er meer en nu zijn het er meer dan 100: de MarBoeien van ‘recreatieschap Marrekrite’ in de Friese wateren. De meeste geel-blauwe boeien liggen in Waterland van Friesland, maar altijd op een bijzondere plek midden in het water. Door aan te leggen wordt die plek even helemaal van jou. Je bent weg van alle drukte en ervaart de rust en ruimte om je heen. Een bron van inspiratie waar verschillende dichters mee aan de slag zijn gegaan.

Poëtische ankerplaatsen

Zo maakte dichteres Ellen Deckwitz voor het eerst in haar leven een boottochtje, keek Elmar Kuiper naar het verleden op de ‘Swarte Brekken’ en ging Jaap Krol op en neer op de ‘Sleattemer Mar’. Het gedicht van Erik Lidner onder aan de pagina gaat over de MarBoei bij Boornzwaag. Hier werden in zijn ogen water en land één. Hij zag een tractor in de weilanden rijden vanaf het water. Het leek alsof ze op gelijke hoogte waren, ze bevonden zich allebei op dezelfde vlakte. Dit beeld liet hem niet meer los en inspireerde hem voor zijn gedicht. Alle gedichten, ankerplaatsen en informatie over de MarBoeien zijn te lezen op www.marboei.frlBOORNZWAAG

Erik Lindner

Een schip draait over open water

de tractor trekt over dezelfde vlakte

in gelijkmatige golven bloeien bloemen

bomen buigend de masten op de wal


ineengedoken eenden veertjes

plakkend op de vlonders

de stoppels van rietkragen


in nat grasland een verzopen dorp

bellen borrelen naar de oppervlakte


wortels van bomen hangend aan het zenit

de staalkabel van de bodem naar de boei.

FOTO'S: REMCO DE VRIES